TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05075
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bệnh Viện Sản Nhi An Giang ANGIANG HOSPITAL OF OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND PEDIATRICS, hình
Bệnh Viện Sản Nhi An Giang ANGIANG HOSPITAL OF OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND PEDIATRICS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ khám, chữa bệnh.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.07.09 02.07.23 05.05.20 05.07.03 05.13.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Bệnh viện Sản Nhi An Giang
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM