TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05081
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU THATOMILK
THATOMILK
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dược phẩm Nam Thái Hoa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phố Phúc Chỉnh 1, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SUNRISE IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM