TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05194
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU 860C Best choice of tea, hình
860C Best choice of tea, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; nhà hàng bán đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.04 26.01.06 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Đình Diệu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET A IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM