TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05313
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU THE LINKS accounting & more, hình
THE LINKS accounting & more, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
45 Dịch vụ pháp lý.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.23 26.04.02 26.04.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên THE LINKS
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 359/1 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NACI CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM