TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05337
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU T's Kiss
T's Kiss
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Xà phòng; mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU C . M . S CORPORATION
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1-12 Kaminagare-cho, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VISION & ASSOCIATES CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(08/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (23/04/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM