TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05348
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Mít Thành Lợi JACKFRUIT THANH LOI HTX Nông nghiệp sinh học Thành Lợi, hình
Mít Thành Lợi JACKFRUIT THANH LOI HTX Nông nghiệp sinh học Thành Lợi, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Tập thể
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Quả mít tươi (sản phẩm mít). 35 Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu quả mít tươi.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "MIT" (Mít), "JACKFRUIT", "HTX NÔNG NGHIÊP SINH HOC" (HTX nông nghiệp sinh học), hình quả mít, nửa quả mít.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.10 05.03.15 05.07.21 05.07.22 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hợp tác xã nông nghiệp sinh học Thành Lợi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 3, ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
SỐ VĂN BẰNG 4-0344347-000
NGÀY CẤP BẰNG 11/02/2020
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2020
NGÀY HẾT HẠN 22/02/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN IPASPRO CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(29/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/03/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (05/02/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (14/01/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (25/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM