TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05349
NGÀY NỘP ĐƠN 22/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU risen solar technology, hình
risen solar technology, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Pin mặt trời; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc cho pin điện; pin điện; pin quang điện; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 11 Đèn ống dạ quang để chiếu sáng; đèn cho ô tô; đèn pin dùng điện; đui đèn điện; đèn pin đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 25.07.03 26.01.01 26.01.11 26.04.09 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Risen Energy Co., Ltd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tashan Industrial Zone, Meilin Street, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRA & ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(08/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (28/05/2020) 181: Yêu cầu rút đơn (23/06/2020) 282: Thông tin đơn rút bỏ (ND)
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM