TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05500
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU medhave
medhave
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
10 ống thông đường tiểu; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; mặt nạ dùng cho hô hấp nhân tạo; ống thông cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ dùng cho đường tiết niệu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Medhave Medical Tech.,Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No.282 Changjiang North Rd., Wuxi, Jiangsu, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALIATLEGAL CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM