TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05535
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU DIAMOND RISE You're in good hands, hình
DIAMOND RISE You're in good hands, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ kế toán; dịch vụ tư vấn thuế (tư vấn khai thuế, tư vấn lập bản khai thuế).
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 05.05.21 25.12.01 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH dịch vụ kế toán DIAMOND RISE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 79 đường A4, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/06/2020) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM