TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05570
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Rodbooks Đọc sách hay là chết, hình
Rodbooks Đọc sách hay là chết, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ thương mại điện tử, giới thiệu và quảng cáo các sản phẩm sách, báo, văn phòng phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.03.02 03.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH HV NET
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 255 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM