TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05571
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU GUMATO, hình
GUMATO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Giấy đóng gói; thùng các tông.
PHÂN LOẠI HÌNH 19.03.04 26.15.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thời trang Everest
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 10/7 Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM