TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05590
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU paylater trả góp, hình
paylater trả góp, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cho vay (tiền mặt và thẻ tín dụng); dịch vụ cho vay cá nhân và công ty nhỏ; các khoản vay vi mô; dịch vụ tiền gửi ngân hàng; dịch vụ thanh toán tài chính; dịch vụ cầm đồ.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 24.17.17 26.03.01 26.03.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên tư vấn tài chính LGC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lầu 3, lô C, tòa nhà 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (05/08/2019) 111: Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM