TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05592
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU THUY HUY Skills Edu Maximize Your Skills, hình
THUY HUY Skills Edu Maximize Your Skills, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ đào tạo giáo dục; dịch vụ đào tạo dạy nghề; dịch vụ giảng dạy; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 03.07.17 20.07.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Thúy Huy Skills Edu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 65, đường 3A, khu TĐC Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố phố Cần Thơ
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HOANG PHI INVEST & I.P CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM