TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05599
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU GALAXY LOGISTIC, hình
GALAXY LOGISTIC, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ vận tải; môi giới vận tải; đặt chỗ cho vận chuyển; dịch vụ giao hàng.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 01.15.23 24.15.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH giao nhận quốc tế Ngân Hà
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 665 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM