TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05607
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU CONICONA
CONICONA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Chế phẩm chăm sóc tóc không dùng thuốc; thuốc nhuộm tóc; gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mỹ phẩm; sữa rửa mặt; huyết thanh làm đẹp (dùng cho mục đích mỹ phẩm).
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU CONA CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1303 ho, 118 dong, 22, Geumhogangbyeon-ro 3-gil, Dong-gu, Daegu 41151, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAI HAN IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM