TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05609
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU R PETITRA, hình
R PETITRA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp, chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.03.01 26.04.04 26.04.18 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Yeonje Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 401Ho, 398, Gajeong-ro, Seo-gu, Incheon 22777, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAI HAN IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM