TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05611
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Khắp Phượng Rượu Chanh, hình
Khắp Phượng Rượu Chanh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
33 Rượu nấu từ gạo nếp và chanh.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.12 05.07.22 11.03.02 19.07.16 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Lê Thị Phượng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 92, ấp Gãy, xã Thuận Bình, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM