TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05614
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU GAVANI I will always love you G, hình
GAVANI I will always love you G, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; áo choàng; cà vạt; giày dép; mũ nón. 35 Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, áo choàng, cà vạt, giày dép, mũ nón.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.04.04 26.04.18 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên Đại Song Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 128 Bàu Cát 1, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (04/07/2019) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM