TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05619
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU yumoshi
yumoshi
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
28 Đồ câu cá, dây câu cá; cần câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; bộ báo hiệu cắn mồi [dụng cụ câu cá].
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Peipei Fu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 1607, Kandun Street, Zhitang Village, Kandun Street, Cixi, Zhejiang, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRAN & TRAN CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/02/2019) 143: Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung (28/02/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM