TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05621
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Gác MĂNGRÊ Café, hình
Gác MĂNGRÊ Café, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ quán cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 12.01.19 12.01.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đinh Như Thuần
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 173 Cù Chính Lan, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM