TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05643
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU KENFAN
KENFAN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Quạt điện.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Tri Thành
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 352/3 Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM