TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05644
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU U UT CAFE, hình
U UT CAFE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 43 Dịch vụ quán cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.02.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất và thương mại cà phê Phát Thành
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 987 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM