TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05645
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Quynh Anh Seafood, hình
Quynh Anh Seafood, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán thuỷ hải sản tươi sống.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.01 03.09.24 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản Quỳnh Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 11B Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM