TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05653
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TTV STORE, hình
TTV STORE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
18 Túi xách tay. 25 Quần áo; áo váy; váy; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu. 35 Mua bán quần áo; mua bán áo váy; mua bán váy; mua bán giày; mua bán đồ đi ở chân; mua bán túi xách tay.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.16 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Thanh Giàu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 828/17 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM