TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05661
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TRUNG TÂM VINA HEALTH, hình
TRUNG TÂM VINA HEALTH, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giáo dục đặc biệt (giáo dục hòa nhập); tập huấn, giáo dục để phục hồi chức năng tâm lý cho trẻ em. 42 Dịch vụ nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu khoa học về tâm lý giáo dục; nghiên cứu khoa học về phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng. 44 Dịch vụ chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.02 04.05.03 26.01.01 26.01.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trung tâm nghiên cứu giáo dục hòa nhập và phục hồi chức năng VinaHealth
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 48, ngõ 64 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM