TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05662
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU MOTOGO, hình
MOTOGO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ du lịch; tổ chức các tour du lịch; dịch vụ cung cấp thông tin du lịch; dịch vụ cho thuê xe gắn máy.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.01.05 18.01.23 26.04.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Huy Hiếu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tập thể VCQĐ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM