TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05664
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU PITOMIO
PITOMIO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
28 Trò chơi; đồ chơi.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Bùi Quang Dũng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng 2003 N07B2 khu đô thị Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM