TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05670
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU ANGEL, hình
ANGEL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Máy lọc nước, bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH VSK INTERNATIONAL HOLDINGS (Việt Nam)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm kinh tế xã hội Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM