TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05671
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BMD Bảo Minh Đường hình
BMD Bảo Minh Đường hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ y tế: xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, bắt mạch, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.11 25.05.25 25.07.25 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cao Văn Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Bảo Minh Đường, Bến tàu khách phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM