TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05687
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU HUY HƯƠNG
HUY HƯƠNG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Nhà hàng ăn uống, khách sạn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Huy Hương Cửa Lò
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Khánh Trung, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM