TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05688
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Dat Bike
Dat Bike
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Xe máy điện; ô tô điện; xe đạp điện; xe máy; xe đạp; ô tô.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 85 Cao Bá Quát, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM