TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05705
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TOLCOX
TOLCOX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thuốc trừ giun sán; thuốc kháng sinh; chế phẩm chống ký sinh trùng; thuốc dành cho thú y, dược phẩm dành cho thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Y.S.P. Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đường số 6, khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM