TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05718
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Ông Già APU
Ông Già APU
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Gia vị.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MTV APU FOOD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Đ332, khu vực 5, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM