TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05720
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU KMO THE COFFEE CAMP, hình
KMO THE COFFEE CAMP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 26.04.04 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phạm Minh Quân
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 011 Lô F C/C Ngô Gia Tự, phường 03, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM