TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05723
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU KHANG NINH IMPORT EXPORT CO.,LTD K n, hình
KHANG NINH IMPORT EXPORT CO.,LTD K n, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán các loại hàng hóa như: vòng bi, linh kiện thiết bị máy công nghiệp.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.07.11 26.01.01 26.01.18 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Ninh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3A/919 Thiên Lôi, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LHD LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM