TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05765
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Viet Nam Bào Bĩng Chè đá bào Oom Thi Thi [Bào Bĩng: đá bào], hình
Viet Nam Bào Bĩng Chè đá bào Oom Thi Thi [Bào Bĩng: đá bào], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng nước giải khát.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Thị Ngọc Diệp
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 65 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN IPNG CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(08/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM