TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05769
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Qùy Cần
Qùy Cần
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Miến dong.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Quỳ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 5, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN A&S CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM