TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05772
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU HCMUT-TBI, hình
HCMUT-TBI, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Phổ biến các thông báo quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; tư vấn tổ chức, điều hành và quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh các chương trình hoàn trả cho người khác; dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; tư vấn nghiệp vụ thương mại; sao chụp tài liệu; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. 41 Tổ chức, sắp xếp, tiến hành, điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức, sắp xếp, tiến hành, điều khiền hội thảo [tập huấn, đào tạo]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, hướng dẫn; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 26.05.01 26.05.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM