TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05785
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU BAI MUDAN [bai mu dan: hoa mẫu đơn trắng]
BAI MUDAN [bai mu dan: hoa mẫu đơn trắng]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU HELIBI INTERNATIONAL PTE. LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 141 Middle Road #06-07 GSM Building Singapore 188976
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ACTIP IP LIMITED
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (14/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (18/04/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (01/06/2020) 166: Phản đối cấp
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM