TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05824
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LE GIA GROUP
LE GIA GROUP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ y tế; bệnh viện; phòng khám bệnh.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần quốc tế Le Gia Group
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 182 tổ 4, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM