TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05833
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU LHLED
LHLED
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Đèn chiếu sáng; thiết bị khuyếch tán ánh sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị nấu bếp; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 35 Mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; quảng cáo hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; xuất nhập khẩu hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; mua bán thiết bị nấu bếp; mua bán hệ thống thiết bị vệ sinh; xuất nhập khẩu đèn chiếu sáng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Minh Lợi
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu 1, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM