TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05837
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU MIG LEGENDA
MIG LEGENDA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
33 Rượu vodka.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Rượu Vodka Nga
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM