TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05839
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU VICTORIA, hình
VICTORIA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: quần áo đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập. 39 Dịch vụ đưa đón học sinh. 41 Giáo dục mầm non; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; tư vấn giáo dục; dạy kỹ năng sống; dạy ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; dịch vụ huấn luyện (đào tạo); dịch vụ về giáo dục giảng dạy.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH phát triển giáo dục quốc tế VIC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 29 Sử Hy Nhan, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM