TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05862
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU UJ UNIJA, hình
UJ UNIJA, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
04 Mỡ dùng cho đai truyền; dung dịch để cắt, dầu để cắt; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.07 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH FIDO
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 198/23 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM