TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05867
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU FIDO, hình
FIDO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Chế phẩm chống gỉ; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn lót; chế phẩm bảo vệ kim loại; véc ni.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.01.06 26.04.02 26.04.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH FIDO
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 198/23 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM