TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05877
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU VinaTAS, hình
VinaTAS, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón. 30 Cà phê; chè (trà); ca cao. 31 Hạt giống; cây và hoa tươi; ngũ cốc thô.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Cung ứng cây trồng và nông sản Tây Nguyên Việt Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 29F Đồng Nai, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM