TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05889
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Phương My
Phương My
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Thị Phương Thảo
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 126 Phong Châu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM