TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05897
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU KINNO Rule The Future, hình
KINNO Rule The Future, hình
LOẠI NHÃN HIỆU
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị lưu trữ dữ liệu; điện thoại; thiết bị truyền phát âm thanh.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.01 03.07.19 26.04.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH viễn thông VIETPHONE
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 82a Truông Tre, khu phố Nhi Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM