TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05962
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU vnt co, hình
vnt co, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
32 Nước giải khát.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 19.07.01 26.04.18 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Nhật Trường
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 47 đường Linh Đông, khu phố 7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(28/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM