TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05982
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU t.h.y, hình
t.h.y, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 05.07.01 05.07.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần AN THY ORGANIC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 57 An Điềm, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/01/2021) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM